Integritetspolicy

Inledande ord gällande omställningen till nya lagstiftningen GDPR

Den 25e maj 2018 införs en ny reglering i hela EU. Syftet är att öka dina möjligheter att avgöra över hur företag och organisationer nyttjar uppgifter om dig och den data som produceras när du till exempel använder deras tjänster eller produkter. Vi har som tydlig målsättning att vara helt öppna det vill säga transparenta med hur din information används och vill med den här sidan tydliggöra detta.


Vad menas med personuppgifter?

Kort och koncist kan man säga att det handlar om information som antingen direkt eller indirekt med hjälp av kompletterande information kopplas samman med en fysisk person. Det innebär att väldigt många vittskilda uppgifter kan klassificeras som personuppgifter. Exempelvis en IP-adress kan utgöra en personuppgift.


Befintlig kund till Miljöbud?

Miljöbud behandlar endast personuppgifter i den utsträckning sådan behandling bedöms vara av relevant och avgörande karaktär för den avtalade tjänsten. Du som kund har möjlighet och valfrihet att inte tillhandahålla Miljöbud vissa specifika personuppgifter. Det kan komma att påverka upplevelsen och användningen av tjänsten. Andra ändamål och syften som är av relevant karaktär där Miljöbud behandlar personuppgifter är:

 • Ärendehantering Servicedesk/Kundservice. Det kallas för fullgörande av avtal och syftar till att vi behöver dina uppgifter för att kunna leverera den bästa servicen till dig som kund
 • Vid köp av produkter och tjänster från Miljöbud. Det kallas för fullgörande av avtal och syftar till att vi behöver dina uppgifter för hantering av orderbekräftelser, leverans och fakturering
 • Kundkännedom genom undersökningar. Din åsikt för hur vi sköter våra åtaganden är viktig för oss. Av den anledningen genomför vi kundundersökningar. Det kallas för berättigat intresse.
 • Nyhetsbrev. Vi vill gärna prata med dig då vi har något viktigt att säga exempelvis nya produktlanseringar eller andra förbättringar som vi tror kommer dig till gagn. Det kallas för samtycke och du kan närsomhelst välja att avbryta denna typ av kommunikation

Kontakt gällande integritetsfrågor. För frågor och funderingar vänder du dig i första hand till din ordermottagare.


Miljöbuds hemsida

Detta innebär det att ha personuppgiftsansvar

Stockholms Miljöbud 838383 AB är personuppgiftsansvariga för behandling av dina personuppgifter på www.miljöbud.se. Uppgiften med att vara personuppgiftsansvarig medför att vi måste se till att du som besökare besitter kännedom om att vi samlar in dina personuppgifter, hur vi gör det men även varför. Vi ser likaledes till att du aktivt kan begära att få dina uppgifter reviderade, begränsa hur vi använder dina uppgifter, begära ut de uppgifter vi har om dig eller använda rätten att bli helt raderad från våra system. Vi delar inte dina uppgifter till tredje part utan att du själv har godkänt detta.


Anledningen till varför vi samlar in uppgifter

Miljöbud sparar och använder dina personuppgifter enligt texten som finns beskriven ovan för att fullgöra, förbättra och anpassa våra åligganden, produkter samt tjänster, för att tillgodose dina behov och för att samla in statistik om, och utveckla vår, webbplats. Om vi till exempel ser att många besöker en viss sida kan vi anta att det är vad som många upplever som intressantast och styra innehållet därefter. Ett annat exempel är att om vi ser att många klickar på ett specifikt ämne i våra epostutskick eller laddar ner en viss typ av guide så kan det hjälpa oss att skriva mer om just det ämnet eller anpassa vår tjänst därefter.


Vi använder också informationen i marknadsföringssyfte för att informera dig om produkter och tjänster från oss samt delge guider, information och nyheter som vi, baserat på vad vi vet om dig bedömer du kan ha ett intresse / behov av. Du kan närsomhelst be oss ändra dina uppgifter, få dem utlämnade eller be oss ta bort dig helt från våra databaser. Du kan själv klicka på länken "Avsluta prenumeration" i mail från oss.


Vilka uppgifter samlas in?

Beroende på i vilka situationer du kommer i kontakt med Miljöbud så kan dina personuppgifter vara inom någon av nedanstående kategorier:

 • Kontaktuppgifter såsom namn, e-postadress, telefonnummer, företagsnamn samt fritext i ”meddelandefältet”
 • Användarinformation om hur du använder vår sajt och våra tjänster. Sådan information kan inkludera IP-nummer, typ av enhet och webbläsare och även information om hur du interagerar med på vår site, exempelvis vilka sidor du besöker
 • Övrig information som vi mottar från dig igenom din kontakt med oss

För kännedom: Personlig information som möjliggör identifiering av dig, eller annan känslig information, som du förser via Miljöbud öppna forum eller andra öppna kommunikationskanaler såsom direktmeddelanden i sociala medier, kan komma att läsas och samlas in av andra. Exempelvis om du skriver en kommentar på vår facebook-sida och lämnar ut uppgifter så att fler kan ta del av dem.


Hur samlas uppgifterna in?

1. Uppgifter du väljer att delge oss via formulär eller cookies

Det vanligaste sättet för oss att få in uppgifter är att du själv väljer att delge dem i ett formulär. Det gäller för bokning av transportuppdrag samt annat innehåll där vi frågar efter vissa uppgifter. Det går alltid att i efterhand be oss ändra uppgifter, delge dig dina uppgifter eller tar bort dig helt från våra databaser.


Vi samlar även in uppgifter via så kallade “cookies”. En cookie förklaras enklast som en textfil som placeras på din hårddisk och som oftast används för att förbättra webbplatsen för användaren, till exempel för att på automatik kunna anpassa en webbplats efter besökarens önskemål och val.


Cookies gör bland annat att vår webbserver känner igen dig och automatiskt tar fram de uppgifter du registrerat tidigare så att du slipper ange dem igen, vilket sparar tid och ger bättre funktionalitet samt en smidigare användarupplevelse.


1.2 Cookies för Webbstatistik

För att kunna förstå och analysera hur besökare använder vår webbplats använder vi verktyget Google Analytics. Nedan listar vi de cookies som sätts av miljöbud.se för just Google Analytics:

 • _ga - samlar in information om besökaren, vilka sidor som besöks hur länge, hur besökaren hittade till sidan, och om besökaren varit här förut. Cookien sparas i två år.
 • _gid - samlar in information från besökaren om besökaren och används för att skilja på olika användare. Cookien sparas i 24 timmar.
 • _gat - används för att begränsa antalet förfrågningar som skickas under en begränsad tid. Cookien sparas i 10 minuter.

 Den information som Google Analytics cookies genererar lagras på servrar hos Google, din IP-adress trunkeras innan den skrivs till disk. Vi använder dessa cookies för att bättre förstå hur webbplatsen används så att vi kan förbättra den. Informationen används även i marknadsföringssyfte med Google Adwords. All denna information kan Google överföra till en tredje part om det krävs enligt lag eller i de fall då en tredje part behandlar informationen för Googles räkning.


Nedan listar vi resterande cookies som sätts av miljöbud.se för övrig webbstatistik:

Vi använder hotjar för att förbättra vår hemsida så att den blir enklare att använda och förstå. Beroende på vad vi undersöker för tillfället så kan följande cookies sättas:

 • _hjIncludedInSample - Denna sätts för att markera att din session har blivit sparad i aggregerat data som berättar för oss om hur våra besökare använder vår hemsida.
 • _hjMinimizedPolls - Denna visar att du inte velat svara på en undersökning som vi genomför och cookien ser till att den inte dyker upp och stör dig igen.
 • _hjDonePolls - Denna visar att du redan svarat på en undersökning och cookien ser till att du inte får upp samma fråga flera gånger.

Vill du inte att dina besök ska synas statistiken?

Om du inte vill att dina besök ska visas i statistiken så kan du installera ett tillägg i din webbläsare. Tillägget finns för webbläsarna Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari och Opera. Tillägget hämtar du från Google (informationen är på engelska).


2.Kontakt baserat på legitimt intresse

Du kan förekomma i vårt marknadsföringsregister grundat på din yrkesroll och/eller den arbetsgivare du företräder. Behandlingen av dina kontaktuppgifter baseras på det som i lagstiftningen gällande GDPR kallas för legitimt intresse. Det betyder att vi bedömt att det finns ett ömsesidigt intresse/behov för oss att erbjuda dig våra produkter och tjänster, och att det motiverar att vi samlar in och sparar dina uppgifter. Grundat på denna intresseavvägning har dina kontaktuppgifter inhämtats från publikt tillgängliga platser. Vi använder dina uppgifter för att via utskick ta kontakt med dig och du kan enkelt avregistrera dig från vidare utskick, välja vilken typ av information du vill få eller helt enkelt be oss att ta bort dig helt från våra databaser. Vi ser inget värde i du får information du inte vill ha. Du kan enkelt avregistrera dig själv via en länk i våra mail eller höra av dig till oss.


Informationssäkerhet

Miljöbud ser alltid med kritiska ögon på informationssäkerheten och vi är måna om att dina personuppgifter behandlas säkert. Vi hanterar all information i enlighet med etablerade säkerhetsstandarder och rutiner för att kunna skydda den mot obehörig åtkomst, ändring, spridning och förstörelse.


Policyrevidering

Integritetspolicyn kan komma att förändras i framtiden om exempelvis ändringar eller lagreformer blir verklighet. Vår rekommendation således är att du på regelbunden basis läser igenom våra villkor för att kunna hålla dig uppdaterad och ta alltid ta del av den senaste versionen.